เหตุผลของน้ำกลั่น

ความจริงแล้ว ร่างกายมนุษย์ประกอบด้วยน้ำอย่างน้อย 70% เกือบทุกชีวิตบนโลกต้องการน้ำ หากไม่มีน้ำ สิ่งมีชีวิตทุกอย่างบนโลกก็หายไป ดังนั้นน้ำจึงมีความสำคัญและจำเป็นต้องดื่มน้ำสะอาดเพื่อสุขภาพที่ดี การมีน้ำสะอาด การทำให้บริสุทธิ์ก็เข้ามา วิธีหนึ่งในการทำให้น้ำบริสุทธิ์คือการกลั่น น้ำกลั่นนั้นดีเพราะมักจะปราศจากสารพิษและสารเคมี แท้จริงแล้วไม่มีรสหรือกลิ่นจึงทำให้เป็นน้ำที่ดีในการดื่ม นอกจากนี้ยังเป็นที่รู้จักว่ามีสุขภาพที่ดีขึ้นสำหรับทั้งเด็กและผู้ใหญ่

น้ำกลั่นไม่มีคลอรีนต่างจากวิธีการทำให้บริสุทธิ์อื่นๆ

เนื่องจากคลอรีนถูกทิ้งไว้เบื้องหลังเมื่อน้ำถูกต้มและปล่อยให้ไอน้ำ แม้ว่าคลอรีนจะทำให้น้ำบริสุทธิ์ แต่การมีอยู่ของคลอรีนยังคงอยู่ที่นั่นเมื่อเราดื่มมัน การดื่มน้ำผสมคลอรีนเป็นประจำจะนำไปสู่ปัญหาสุขภาพหลายประการ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในขนาดที่ใหญ่ขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาน้ำหรือปัญหาที่อาจส่งผลต่อสุขภาพ นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ในการดื่มแล้ว น้ำกลั่นมักใช้ในห้องปฏิบัติการเพื่อการทดลองทางวิทยาศาสตร์

การใช้น้ำกลั่นในการทดลองจะกำหนดผลลัพธ์ที่แม่นยำที่สุด เนื่องจากไม่มีสารเจือปนหรือสารเคมีอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อการทดลองใดๆ จึงไม่ได้ผลที่ถูกต้องแม่นยำ อย่างไรก็ตาม มีความเข้าใจผิดค่อนข้างมาก บางคนคิดว่าการดื่มน้ำกลั่นไม่ดีเพราะมีแร่ธาตุที่ขาดหายไปจำนวนมากซึ่งมีความสำคัญต่อร่างกาย นั่นคือการรับรู้ที่ผิด เหตุผลก็คือมันบริสุทธิ์และแร่ธาตุทั้งหมดหายไปหลังจากกระบวนการกลั่น แร่ธาตุที่จำเป็นของเราส่วนใหญ่มาจากอาหารที่เรากินทุกวัน ไม่ใช่จากน้ำที่เราดื่ม ความเข้าใจผิดอีกประการหนึ่งก็คือน้ำกลั่นสามารถทำให้ร้อนจัดได้

โอกาสที่น้ำกลั่นจะร้อนยวดยิ่งก็มีความเป็นไปได้ที่น้ำประปาจะร้อนจัดเช่นกัน

ด้วยคุณประโยชน์ทั้งหมด การติดตั้งเครื่องกลั่นน้ำสำหรับใช้ในบ้านในราคาเดียวกับก๊อกบ้าน ไม่เพียงช่วยประหยัดการใช้ไฟฟ้าเท่านั้น แต่ยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในบ้านด้วย เนื่องจากโรคต่างๆ ที่เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ มีความจำเป็นต้องเก็บน้ำไว้ที่บ้านปราศจากสารพิษหรือสิ่งสกปรก เพื่อให้เราสามารถดื่มน้ำสะอาดและมีชีวิตที่มีสุขภาพดี มีโฆษณามากมายในการดื่มน้ำกลั่นทั้งในอดีตและปัจจุบัน ประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายเกิดขึ้นจากการดื่มสิ่งนี้ตามที่คาดคะเน มีข้อเท็จจริงที่สำคัญอื่น ๆ เกี่ยวกับของเหลวประเภทนี้ คำถามก็คือน้ำกลั่นบริสุทธิ์แค่ไหน

ประการแรกน้ำกลั่นที่บริสุทธิ์ที่สุดมาจากธรรมชาติเท่านั้น แม้จะมีสภาพแวดล้อมที่เป็นมลพิษเมื่อเร็ว ๆ นี้ เราสามารถดื่มน้ำกลั่นได้อย่างง่ายดายโดยที่คุณไม่อยู่ในพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศ แน่นอนว่านี่คือฝนธรรมชาติซึ่งกลั่นในรูปแบบที่บริสุทธิ์ที่สุด นี่คือสิ่งที่ตรงกันข้ามกับน้ำแร่ นั่นคือมีแร่ธาตุน้อยมากหรือขาดแร่ธาตุในน้ำกลั่น น้ำแร่ได้แร่ธาตุมาและบางครั้งก็มีรสชาติเหมือนดินเนื่องจากการผ่านชั้นหินอุ้มน้ำแร่ที่อยู่ลึกลงไปในส่วนที่ปลูก เช่น หินปูนและหินพื้น