แหล่งท่องเที่ยวครั้นท่องเที่ยวไปกับ phuket airport to khao lak อย่าคลาดชมพื้นที่อื่นๆ

ก่อนอื่นจำต้องขอบอกว่าเป็นคนโปรดปรานทัวร์ ยิ่งคราวนี้มากับทาง phuket airport to khao lak เรียกได้ว่าเกินการคาดการณ์จริงๆ แต่ทดลองเคลื่อนไปกับเราจะเห็นสิ่งอื่นนอกจากนี้อีกนะคะ

หาดท้ายเหมือง ตั้งอยู่ภายในพื้นที่ของสถานีอนามัยท้ายเหมือง ครั้นเมื่อถึงอนามัยให้เลี้ยวขวาไปราว 1.5 กิโล ต่อจากนั้นขับหลังจากนั้นอีกราว 5 กม. เป็นที่ตั้งหน่วยงานอุทยานแห่งชาติ ริมฝั่งแห่งนี้มีความยาว 13 กม. ทรายขาวละเอียดละออ น้ำใสสวยงาม สำหรับผู้เดินทางที่ตั้งใจทัศนาจรมาเที่ยวแนะแนวให้สัญจรมาช่วงระหว่างพฤศจิกายนกับกุมภาพันธ์ของทุกปี แถบหาดท้ายเหมืองจะมีเต่าทะเลขึ้นมาวางไข่มากมาย ทางอำเภอท้ายเหมืองจึงจัดให้มีงานพิธีขนบประเพณีสงวนเต่าทะเล โดยระบุกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวร่วมทำกิจกรรมตัวอย่างเช่น การละวางเต่าทะเล งานเทศกาลจัดขึ้นในเดือนมีนาคมของรายปี

น้ำพุร้อนบ้านบ่อดาน คือแหล่งน้ำพุร้อนที่มีส่วนประกอบของโซเดียม แคลเซียม ไอโอดีนและคลอรีนในจำนวนที่มากสัมฤทธิ์ผลให้เกิดเป็นน้ำแร่ธรรมชาติ น้ำพุร้อนบ้านบ่อดานคือที่ของเอกชน รอบขอบเขตจัดเป็นสวนสละสลวยร่มรื่น มีน้ำแร่อุ่นๆ ไหลวกไปวนมาอยู่ข้างในสระเหมาะสำหรับการแช่สำหรับการพักตากสมองความเครียด คลายอาการปวดข้อ กระดูก เหน็บชา ตลอดจนบำรุงรักษาผิวพร้อมกับเส้น

ศูนย์รักษาอุทยานใต้ทะเลจุฬาภรณ์ เป็นแผนการพื้นที่เพื่อให้กระจายความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทางทะเล เป็นเรือน 2 ชั้น แบ่งสรรออกเป็นส่วนบุษบกและห้องหับทรงการงานขององค์ประธาน สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ห้องอาหาร หอประชุม ศาลาการแสดงพร้อมทั้งห้องแสดงนิทรรศการซึ่งจำแนกเป็น 2 ประเภท