ดึงออนไลน์ขนส่งคุมนำเข้ารถหรู

 

นายยุทธนา หยิมการุณ รักษาการแทนอธิบดีกรมศุลกากร เปิดเผยถึงการดูแลการลักลอบนำเข้ารถหรูจดประกอบว่า กรมได้ร่วมมือกับกรมการขนส่งทางบกในการตรวจสอบข้อมูล ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างรวดเร็วว่าเป็นการนำเข้ารถยนต์หรู เพื่อหลบเลี่ยงภาษีหรือไม่ จากเดิมต้องใช้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบเอกสารกับกรมการขนส่ง ทางบก ซึ่งเป็นจุดอ่อนทำให้มีช่องว่างในการทุจริตเกิดขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการเข้มงวดเรื่องการนำเข้าข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาในไทย เนื่องจากตามปกติต้องมีหนังสือรับรองยกเว้นภาษี เพราะเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศ แต่กลุ่มหาผลประโยชน์อาจใช้ช่องว่างในการลักลอบนำเข้าข้าวมาขายในไทย ส่วนจะสวมสิทธิ์เข้าโครงการรับจำนำหรือไม่นั้น ไม่สามารถตรวจสอบได้

ส่วนการจัดเก็บภาษีศุลกากรในปีนี้ว่า คาดว่าจะเป็นไปตามเป้าหมาย 111,000 ล้านบาท หรือเกินเป้ากว่า 2% ส่วนจากการจัดเก็บรายได้ภาษีให้กับหน่วยงานอื่น อาทิ ภาษีสรรพากร และภาษีสรรพสามิต ปีนี้คาดว่าจะอยู่ที่ 400,000 ล้านบาท

ที่มา ข่าวสด